Thứ tư, ngày 01/04/2020 02:59:30 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com
Trang chủ >> Kinh nghiệm - Lý luận
 
25-03-2020
Quốc hội Mỹ được tổ chức theo mô hình lưỡng viện, gồm Hạ viện với 435 thành viên và Thượng viện gồm 100 thành viên. Quốc hội Mỹ là một trong những cơ quan lập pháp có hệ thống bộ máy giúp việc đồ sộ. Bên cạnh những cơ quan giúp việc chung, trực thuộc Quốc hội, còn có các văn phòng giúp việc theo chức danh và của cá nhân từng nghị sĩ.
24-03-2020
Quốc hội Israel (tức Knesset trong tiếng Hebre) là cơ quan lập pháp của Nhà nước Israel với 120 đại biểu, được tổ chức theo mô hình lập pháp đơn viện. Quốc hội Israel hiện chỉ có một cơ quan hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc và phục vụ mà có một số cơ quan thuộc Quốc hội thực hiện các mảng chức năng, nhiệm vụ riêng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội vừa là người đại diện cho Quốc hội trong mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, vừa chịu trách nhiệm về lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan hành chính thuộc Quốc hội (người đứng đầu các cơ quan hành chính thuộc Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội bổ nhiệm); đồng thời, cũng là người bảo đảm các nghi thức và duy trì trật tự trong các kỳ họp Quốc hội.
23-03-2020
Quốc hội Thụy Điển và Đan Mạch tiêu biểu cho mô hình thứ hai, theo đó, bên cạnh một cơ quan hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội thì Quốc hội còn thành lập các cơ quan độc lập thuộc Quốc hội. Mô hình này được đánh giá là một trong những mô hình có hiệu quả nhất và hợp logic nhất trên thế giới, vì vừa gắn kết được chính trị và hành chính trong Quốc hội, đồng thời vẫn bảo đảm được tính độc lập của bộ máy hành chính với các yếu tố chính trị. Mô hình này bảo đảm mọi chính khách hoạt động theo tầm của chính khách, các ban hoạt động theo tầm của ủy ban và công chức hoạt động theo tầm của công chức, tránh tình trạng các chính khách trở thành các quan chức hành chính và ngược lại.
18-03-2020
Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, Nghị viện có xu hướng dựa vào các ủy ban để tiến hành các công việc của cơ quan lập pháp. Điều này làm tăng hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp, do yêu cầu đặt ra với Nghị viện ngày càng nhiều trong khi cơ quan lập pháp khó lòng xem xét tường tận mọi vấn đề trong quá trình thực hiện chức năng của mình.
17-03-2020
Điểm khác biệt giữa các hệ thống ủy ban của Nghị viện chính là việc xác định vị trí và mức độ độc lập của “giai đoạn ủy ban” trong quy trình lập pháp. Ở hầu hết các nước trên thế giới, Nghị viện đều dành cho các ủy ban sự độc lập nhất định đối với chủ thể trình dự án luật trong việc xem xét dự án luật nhằm tạo sự chủ động cho ủy ban trong xem xét, thẩm tra dự án luật. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc trao cho ủy ban mức độ độc lập quá cao lại gây ra hiệu ứng phản tác dụng.
16-03-2020
Kinh nghiệm lập pháp ở một số nước cho thấy, các dự án luật được Nghị viện thông qua có chất lượng là do trong quy trình lập pháp, công đoạn xem xét dự thảo luật tại ủy ban của Nghị viện luôn bảo đảm liên thông giữa công đoạn Chính phủ và công đoạn Quốc hội. Các ủy ban đóng vai trò “gác cổng” cho Nghị viện đối với các dự án luật, nhằm đánh giá mức độ phù hợp của chính sách trong dự án luật đối với nguyện vọng của cử tri; đồng thời, bảo đảm kiểm soát quyền lực.
10-03-2020
Lập pháp là một trong ba chức năng cơ bản của Quốc hội. Chức năng này được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, đó là xây dựng Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, xây dựng luật và sửa đổi luật, quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, hiện Quốc hội Lào chủ yếu thực hiện chức năng lập pháp bằng xem xét, thẩm tra, thảo luận thông qua dự án luật do các chủ thể khác trình.
09-03-2020
Ngày 2.12.1975, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thành công, lập nên nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND). Thắng lợi này đưa đất nước Lào từ địa vị thuộc địa, nửa phong kiến thành một nước hoàn toàn độc lập. Cùng với sự ra đời của Nhà nước CHDCND Lào, chế định lập pháp đã hình thành và từng bước phát triển.
04-03-2020
Trong tiến trình bầu cử Tổng thống Mỹ, ngày “Siêu thứ Ba” quan trọng nhất chính là ngày bầu cử “D-day”, được quy định diễn ra vào ngày thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11. Nhưng còn những ngày Siêu thứ Ba quan trọng khác trong năm bầu cử 2020 chính là ngày hôm nay, 3.3 - ngày mà 14 tiểu bang và vùng lãnh thổ Samoa, cùng cử tri ở nước ngoài, sẽ tiến hành bầu cử sơ bộ để bầu chọn đại biểu đại diện tại Đại hội đảng toàn quốc.
27-02-2020
Theo quy định của các nước, thời điểm có hiệu lực của văn bản phải được quy định cụ thể trong văn bản đó. Thời điểm có hiệu lực của văn bản thường được xác định kể từ ngày công bố, ký ban hành văn bản pháp luật hoặc kể từ ngày văn bản được thông qua. Phần lớn các nước đều quy định bắt buộc việc đăng công báo văn bản pháp luật do các cơ quan Trung ương và địa phương ban hành (Trung Quốc, Lào, Canada, Azerbaijan…). Một số nước quy định về việc đăng công báo; nếu không thì văn bản pháp luật không có hiệu lực thi hành (Bulgaria).
26-02-2020
Tại bất cứ quốc gia nào thì Quốc hội, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân cũng là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Cơ quan hành pháp được ủy quyền ban hành văn bản theo quy định của luật đối với một số lĩnh vực nhất định hoặc được ủy quyền ban hành văn bản trong từng luật cụ thể. Rất nhiều nước quy định thẩm quyền ban hành văn bản của chính quyền địa phương, thậm chí trao thẩm quyền ban hành văn bản cho đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt
25-02-2020
Giải thích pháp luật là hoạt động tất yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các quy phạm pháp luật vào cuộc sống và mọi nhà nước đều phải thực hiện. Đa số quốc gia đều quy định, giải thích pháp luật là việc làm rõ tinh thần, nội dung của một văn bản pháp luật.
24-02-2020
Pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của một số nước cho thấy, có nước quy định khái niệm văn bản quy phạm pháp luật và có nước không. Về cơ bản, đa số các nước không quy định khái niệm văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ liệt kê hình thức văn bản và viện dẫn quy định của Hiến pháp về thẩm quyền ban hành văn bản.
18-02-2020
Hệ thống chính trị Australia với sự tồn tại của Nữ hoàng, toàn quyền và một Nghị viện lưỡng viện theo mô hình Westminster, nhưng lại có nhiều nét bị ảnh hưởng bởi mô hình Mỹ.
17-02-2020
(Thanh tra) - Trong nghiên cứu về Chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) 2019 có đề cập tới Indonesia, như một ví dụ về quốc gia có sự cải thiện trong giải quyết tham nhũng.
06-02-2020
Một trong những yêu cầu quan trọng để đối phó với dịch bệnh lan rộng đó là phải đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động phòng, chống dịch. Theo các quy định pháp luật hiện thời thì việc đầu tư cho các hoạt động phòng, chống dịch sẽ được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu. Vậy giải pháp nào để tránh được những thất thoát, lãng phí trong hoạt động đầu tư cấp bách này? Kinh nghiệm kiểm toán của Nhật Bản dưới đây cho ta những bài học đáng lưu tâm.
07-01-2020
Bắt đầu từ năm nay, luật mới nhằm bảo vệ người tố giác đã chính thức có hiệu lực ở Ukraine sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ký phê chuẩn vào tháng 10 năm ngoái.
123