Thứ hai, ngày 20/11/2017 02:32:20 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com
Trang chủ >> Kinh nghiệm - Lý luận
 
17-11-2017
Ngày 14/11/2017, TANDTC Việt Nam và TATC Hàn Quốc tổ chức Hội thảo “Về cấu trúc án lệ và nâng cao hiệu quả áp dụng án lệ trong thực tiễn”.
13-11-2017
Các nỗ lực chống tham nhũng của Mỹ bao gồm 3 yếu tố chính: Ngăn chặn và tăng trách nhiệm giải trình thông qua tăng cường thể chế và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng xuyên biên giới; giải quyết mối liên hệ giữa tham nhũng và an ninh. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đưa ra những quy định kín kẽ về đạo đức trong chính quyền, nhằm giúp công chức tránh lâm vào tình huống xung đột lợi ích riêng và chung.
09-11-2017
Trong khi hệ thống pháp luật của nước ta vẫn chưa có cơ chế đầy đủ để xử lý khối tài sản bất minh của quan chức thì nhiều nước đã giải quyết được nan đề này.
07-11-2017
Đối với Singapore, quốc gia có nguồn tài nguyên nghèo nàn và diện tích nhỏ bé, ngay từ đầu, khoa học - công nghệ đã được xác định là cánh cửa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.
06-11-2017
2017 được nhận định là năm then chốt trong thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc, trong đó một trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ nóng sang bền vững và cân bằng hơn. Mục tiêu này đã được tái khẳng định tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc Khóa XII, diễn ra hồi tháng 3 và tiếp tục được nhấn mạnh tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX vừa qua.
03-11-2017
Mỹ đã áp dụng một số phương pháp thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ công, đáp ứng các yêu cầu của thời đại, nhằm tạo ra một nền công vụ được định hướng bởi thị trường, bộ máy công vụ hoạt động hiệu quả; giảm chi phí tối đa trong khi vẫn bảo đảm kết quả cao nhất.
01-11-2017
Trong khi hệ thống pháp luật của nước ta vẫn chưa có cơ chế đầy đủ để xử lý khối tài sản bất minh của quan chức thì nhiều nước đã giải quyết được nan đề này.
01-11-2017
Mỹ đã áp dụng một số phương pháp thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ công, đáp ứng các yêu cầu của thời đại, nhằm tạo ra một nền công vụ được định hướng bởi thị trường, bộ máy công vụ hoạt động hiệu quả; giảm chi phí tối đa trong khi vẫn bảo đảm kết quả cao nhất.
31-10-2017
Trong thập niên 1990, cải cách toàn diện hệ thống công vụ là một ưu tiên trong chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Bill Clinton. Nhằm thực hiện ưu tiên trên, chính quyền Clinton đã áp dụng mô hình quản lý công mới với mục tiêu “tái tạo Chính phủ”.
30-10-2017
Nền công vụ của Mỹ được coi là mô hình tiêu biểu trên thế giới với lịch sử hơn 2 thế kỷ. Trong quá trình hình thành và phát triển của nền công vụ, Chính phủ Liên bang Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc cải cách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, củng cố hoạt động của nhà nước và đội ngũ công chức trên nguyên tắc cạnh tranh, hiệu quả.
26-10-2017
Kể từ sau Chiến tranh thế giới II đến nay, Nhật Bản đã trải qua ba lần cải cách hành chính lớn và đạt được những thành tựu nổi bật để có được bộ máy hành chính công vụ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả như ngày nay.
25-10-2017
Một trong những mục tiêu cải cách hành chính công vụ của Nhật Bản là xây dựng hình ảnh cơ quan công quyền trong sạch, liêm chính, tạo dựng được lòng tin nơi công chúng. Vì vậy, Nhật Bản đã rất quan tâm đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động hành chính công vụ.
24-10-2017
Tóm tắt: Quốc hội Liên bang Cộng hòa Liên bang Đức và Quốc hội Việt Nam đều có các cơ quan giúp việc làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tin, tư vấn, dịch vụ khoa học, nghiên cứu và tổ chức thông tin khoa học lập pháp... Bài viết giới thiệu và so sánh chức năng nhiệm vụ, cách thức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan này của Quốc hội Liên bang Cộng hòa Liên bang Đức và Quốc hội Việt Nam.
22-10-2017
Với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển toàn diện vào năm 2020, Malaysia không chỉ cần dựa vào sự thay đổi về kinh tế - kỹ thuật, mà cả thay đổi trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, trí tuệ và tinh thần. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Malaysia đã xác định, nâng cao đạo đức và tính minh bạch trong xã hội là điều kiện bảo đảm.
20-10-2017
Cải cách hệ thống công vụ ở Malaysia bắt đầu từ rất sớm, trải qua bốn thập niên nhưng không hề bị gián đoạn. Hệ thống hành chính công vụ Malaysia từng phải đối mặt với nhiều chỉ trích về sự thiếu linh hoạt, quan liêu, trách nhiệm giải trình chưa cao và hiệu suất kém. Song, nhờ có cam kết chính trị mạnh mẽ, chủ trương nhất quán và các chính sách cải tiến đa dạng, Malaysia đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
17-10-2017
Tóm tắt: Bài viết phân tích mô hình Thanh tra Quốc hội (Parliamentary Ombudsman) ở Thụy Điển và Phần Lan, nêu lên một số giá trị mà Việt Nam có thể tham khảo.
16-10-2017
Tư duy logic chính trị về kiểm soát quyền lực giữa hành pháp đối với lập pháp xuất phát từ quan điểm cho rằng không nên tuyệt đối hóa, hay trao quyền lực một cách vô hạn cho bất kỳ cơ quan nhà nước nào, kể cả đó là Nghị viện/Quốc hội - cơ quan lập pháp, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra. Thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, đã khẳng định giá trị tích cực của kiểm soát quyền lực từ nhánh quyền hành pháp đối với lập pháp.
123