Thứ sáu, ngày 17/08/2018 12:29:59 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Phát biểu kết luận Phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN - Ban Chỉ đạo) ngày 16/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước.