Thứ sáu, ngày 27/05/2016 01:20:55 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Minh bạch tài sản, thu nhập được xem là giải pháp hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, ngay trong Luật phòng, chống tham nhũng đã có những quy định bắt buộc không chỉ người có chức vụ, quyền hạn phải kê khai tài sản, mà vợ, chồng, con chưa thành niên cũng phải kê khai. Tuy nhiên, với quy định này tài sản do tham nhũng mà có đã nhanh chóng được “phù phép” chuyển trạng thái sang những hình thức sở hữu khác. Từ đó làm cho những quy định đảm nhận nhiệm vụ gác cửa chống tham nhũng của luật “đứng nhìn” để tài sản tham nhũng dễ dàng đi qua…