Thứ tư, ngày 18/07/2018 06:02:44 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Luật Đầu tư công được ban hành năm 2014 có những điểm mới mang tính đột phá. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng luật này có những quy định chưa chặt chẽ, nên cần khẩn trương sửa luật và áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp pháp luật khác thì mới mong chặn được tiêu cực, thất thoát tài sản Nhà nước, chặn được các dự án “siêu đội vốn”…