Thứ tư, ngày 28/10/2020 06:45:02 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Ngày 26/10, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của Mặt trận vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là hội nghị lấy ý kiến đầu tiên trong chuỗi hội nghị do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.