Thứ năm, ngày 02/07/2015 12:14:42 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Trong giai đoạn đầu thời kỳ Đổi mới, ngoài những chính sách đột phá về kinh tế, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh còn ghi dấu ấn bằng việc khơi mào và trực tiếp lãnh đạo một phong trào của báo chí và dư luận xã hội tổng tấn công vào tham nhũng và tiêu cực thông qua việc mở chuyên mục mà sau đó đã trở thành kinh điển trên báo Nhân Dân - chuyên mục “Những việc cần làm ngay”. Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thực sự trở thành chỗ dựa để báo chí và các nhà báo vững tin hơn trong trận chiến chống cái xấu, cái ác.