Thứ hai, ngày 25/06/2018 03:14:00 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Đặt nhiều kỳ vọng với Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng diễn ra vào đầu tuần tới, PGS.TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, đây là dịp đánh giá toàn diện kết quả, tồn tại và hạn chế, qua đó rút ra những bài học quý báu, định vị được một số giải pháp hữu hiệu, căn cơ hơn. Trong đó, giải pháp chính yếu nhất vẫn là củng cố nhận thức của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, nhất là của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị.