Thứ bảy, ngày 24/10/2020 08:57:59 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Xuất phát từ cơ sở thực tiễn và căn cứ pháp lý, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh là vô cùng cấp thiết. Mục tiêu của Nghị quyết là tổ chức chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng và bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tính minh bạch trong quản lý của chính quyền. Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh HUỲNH THANH NHÂN xung quanh vấn đề làm thế nào để quyền đại diện và quyền dân chủ của người dân vẫn được bảo đảm, duy trì cũng như những giải pháp nào để tiếp tục giám sát hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước sau khi ban hành Nghị quyết Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh.