Thứ năm, ngày 05/08/2021 05:26:52 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com
Trang chủ >> Nghiên cứu pháp luật
 
05-08-2021
(PLVN) -Sau gần 5 năm thi hành Thông tư số 338/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, một số quy định đã bộc lộ hạn chế, bất cập, cần được nghiên cứu sửa đổi
04-08-2021
Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tạo ra những biến chuyển mạnh mẽ, chưa có tiền lệ trong đời sống kinh tế - xã hội, làm nảy sinh những vấn đề mới về pháp lý, tác động trực tiếp tới hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật của mỗi quốc gia. Trong quá trình này, hoạt động lập pháp ở Việt Nam cần thiết phải tiếp tục được đổi mới toàn diện, trong đó phải được chú trọng hơn đối với quy trình lập pháp.
04-08-2021
Trong bài viết “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”, GS.TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phải gắn bó mật thiết với việc thực hiện các yêu cầu mới được đề ra trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Trong đó, phải thiết lập đầy đủ nguyên tắc, cơ chế phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường giám sát việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong điều kiện thể chế chính trị của nước ta, tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.
03-08-2021
Bài viết “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, GS.TS. Vương Đình Huệ đã phản ánh đúng, toàn diện và sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, nêu bật những vấn đề cốt lõi trong hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phân tích sâu sắc việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, để “luật pháp của ta là luật pháp thực sự dân chủ”.
03-08-2021
(PLVN) - Nhằm hạn chế tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải thu hồi, đính chính, các chuyên gia pháp luật cho rằng, bên cạnh việc xem xét trách nhiệm một cách nghiêm túc cần nghiên cứu, ban hành văn bản quy định đầy đủ, toàn diện về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, xử lý văn bản hành chính trái pháp luật hoặc văn bản không đảm bảo tính hợp lý, khả thi.
02-08-2021
Quốc hội Việt Nam với hơn 75 năm lịch sử là sự kế tục và tiếp bước con đường cách mạng, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Trên cơ sở nhận thức này, GS.TS Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đã có bài viết quan trọng: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” với 6 yêu cầu và 8 lĩnh vực cần tập trung. Trong đó, bài viết đề cập đến một khía cạnh hết sức quan trọng cần đẩy mạnh trong thời gian tới là hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm pháp luật được thực thi đầy đủ, kịp thời, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội, của đất nước.
02-08-2021
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội điện tử, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lập pháp là đòi hỏi cấp thiết. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lập pháp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra từ đời sống pháp luật của đất nước.
01-08-2021
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khoá XV.
01-08-2021
Lời Tòa soạn: Mở đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, GS.TS. Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có bài viết quan trọng: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngay sau khi đăng tải trên Báo Đại biểu Nhân dân, bài viết đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của dư luận xã hội, cử tri cả nước, đặc biệt là của các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Từ số này, Báo Đại biểu Nhân dân đăng tải một số ý kiến của độc giả, nhà nghiên cứu xung quanh bài viết của Chủ tịch Quốc hội.
31-07-2021
Sau 9 ngày làm việc liên tục, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã thành công rất tốt đẹp, tạo tiền đề và động lực để Quốc hội tiếp tục thực hiện trọng trách được Nhân dân giao phó. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp và được dự báo có thể có những tác động tiêu cực, gay gắt hơn trong thời gian tới, Quốc hội đã có những quyết đáp quan trọng, thể hiện sự chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao trước những yêu cầu của thực tiễn, được cử tri và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân về Kỳ họp đầu tiên hết sức đặc biệt này, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG khẳng định, Quốc hội đã và sẽ luôn hành động với tinh thần “lợi ích của Nhân dân, của đất nước là trên hết và trước hết”.
31-07-2021
Với rất nhiều chủ trương, chính sách lớn và mới được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc thực hiện đột phá chiến lược về cải cách thể chế đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng và cả những thách thức lớn đối với Quốc hội và Chính phủ, nhất là trong 2 năm 2021, 2022 - cao điểm triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó, cần khẩn trương hoàn thiện pháp luật cho sự hình thành và vận hành của các mô hình kinh tế mới.
30-07-2021
Tóm tắt: Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành, việc nắm rõ những quy định của pháp luật quốc tế sẽ giúp Việt Nam có thể thương lượng tốt trên trường quốc tế để nắm lấy những cơ hội thông qua việc hoạch định những chính sách cụ thể nhằm tiếp cận đến nguồn Vaccine. Trong đó, việc xác định mối liên hệ phối hợp giữa cơ quan chủ quản là Bộ Y tế với các cơ quan trực thuộc là Cục y tế dự phòng, cơ quan kiểm soát bệnh tật CDC ở các địa phương cùng với việc đẩy mạnh việc chế tạo Vaccine phòng Covid-19 để có thể thực hiện tiêm chủng mở rộng là một điều cần thiết. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các cơ chế tiếp cận Vaccine điều trị Covid -19, những khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ đối với bằng sáng chế Vaccine và đề xuất chính sách tiếp cận Vaccine một cách hiệu quả nhất.
30-07-2021
Mở đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có bài viết hết sức ý nghĩa về “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Bài viết có tác động sâu rộng, định hướng hoạt động lập pháp trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ tới từng hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội; cạnh tranh phát triển trong khu vực và trên quy mô toàn cầu ngày càng gay gắt trên nhiều mặt, nhiều chiều, nhiều thời điểm phức tạp, nóng bỏng; việc bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đặt ra nhiều thách thức mới, lớn hơn và cũng chính là thách thức cho công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong hoạt động lập pháp
29-07-2021
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết của Đảng, xây dựng Chiến lược cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân (TAND) chính là một trong những nội dung trụ cột để hoàn thiện Nhà nước pháp quyền. Chiến lược đó cần tập trung vào một số định hướng lớn sau:
29-07-2021
Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 được Quốc hội thông qua vào chiều 27/7
28-07-2021
(PLVN) - Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai nêu thực trạng có những cá nhân khi được giao nhiệm vụ phân bổ vốn đầu tư công đã tự cho mình quyền ban phát và câu chuyện về cơ chế xin-cho không biết khi nào mới kết thúc. Đây là vấn đề cần hết sức lưu tâm trong thời gian tới.
28-07-2021
(PLVN) - Chiều 27/7, với 472/476 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
123